Green Revolution Cooling

Kompanija „Green Revolution Cooling“ (GRC) je globalni lider u polju hlađenja hardverske infrastrukture u data centrima, putem potpunog potapanja opreme u rashladnu tečnost.

GRC patentirana tehnologija omogućava optimalan rad potopljene opreme. Pomenuti medijum štiti komponente od korozije, prašine i kratkih spojeva. Kompletno rešenje obezbeđuje uštedu ukupne električne energije i umanjuje operativne troškove za 50% u odnosu na moderne vazdušne sisteme hlađenja.

Iz portfolia GRC kompanije izdvaja se ICEraQ proizvod, koji predstavlja mikro modularan sistem za hlađenje putem potapanja. Implementacija ICEraQ rešenja u ZELENDATA CENTAR omogućilla je postizanje visokog nivoa učinka serverske opreme i minimalizaciju prostora i troškova.

GRC rešenja su zastupljena na globalnom nivou, a od 2019. su dostupna i na srpskom tržištu kroz partnerstvo sa E-Smart Systems kompanijom.


www.grcooling.com